Semináře

S podporou CE-ITI probíhá pravidelný seminář oddělení diskrétní matematiky na Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Připojujeme program semináře z posledních let:

Konference

Události pořádané nebo spolupořádané plzeňským pracovištěm CE-ITI (a tímto pracovištěm v rámci předchozího projektu ITI):