Pracovníci CE-ITI Plzeň

Foto není dostupné. prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
vedoucí plzeňského pracoviště CE-ITI
Foto není dostupné. doc. Ing. Roman Čada, Ph.D.
výzkumný pracovník
Foto není dostupné. Mgr. Jan Ekstein, Ph.D.
výzkumný pracovník
Foto není dostupné. doc. Mgr. Přemysl Holub, Ph.D.
výzkumný pracovník
Foto není dostupné. prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
výzkumný pracovník
Foto není dostupné. prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
výzkumný pracovník
Foto není dostupné. RNDr. Mgr. Jakub Teska, Ph.D.
výzkumný pracovník
Foto není dostupné. Mgr. Petr Vrána, Ph.D.
výzkumný pracovník

Doktorandi

Foto není dostupné. Mgr. Adam Kabela
student doktorského studia
Foto není dostupné. Mgr. Mária Nedelová
studentka doktorského studia

Další informace o jednotlivých členech plzeňského pracoviště CE-ITI lze najít na stránkách Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd v Plzni, kde všichni uvedení také působí.