Instituce spolupracující na výzkumu

Plzeňského pracoviště CE-ITI (a tohoto pracoviště v rámci předchozího projektu ITI) navázalo během své činnosti spolupráci mimo jiné s následujícími institucemi: