O institutu CE-ITI

Základním předmětem činnosti Centra excelence - Institutu teoretické informatiky (CE-ITI) je výzkum v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky. Kromě vlastního výzkumu, pořádá institut tradiční akce se zaměřením na výzkum v informatice a matematice a pomáhá zastřešovat spolupráci výzkumníků z různých pracovišť. Institut byl založen v roce 2000, v letech 2000 – 2011 působil v rámci programu MŠMT "Výzkumná centra" (projekty LN00A056 2000 – 2004 a 1M0545 2005 – 2011); od roku 2012 působí pod názvem Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI) s podporou Grantové agentury České republiky (GAČR) v rámci programu "Centra excelence" (projekt GA ČR č. GBP202/12/G061). Hlavní administrace je u hlavního řešitele projektu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Plzeňské pracoviště CE-ITI

Plzeňské pracoviště institutu funguje při Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Výzkumná činnost plzeňského pracoviště CE-ITI navazuje na výzkum tohoto pracoviště v rámci předchozího projektu ITI.

Další pracoviště CE-ITI

Kromě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity se na činnosti CE-ITI podílejí následující instituce: