Příspěvky

Chcete-li na konferenci vystoupit s příspěvkem, zašlete nám jeho abstrakt ve formátu LaTeX nejpozději do 15. května, a to emailem na adresu graphs@kma.zcu.cz. Maximální rozsah abstraktu je 1 strana formátu A5.

Při přípravě abstraktu prosíme využijte připravenou šablonu (ušetříte nám tím spoustu práce) a nepoužívejte žádné nestandardní balíčky. Uvítáme, když pro kontrolu kromě LaTeXového souboru zašlete abstrakt také jako PDF.