O konferenci

50. česko-slovenská konference Grafy 2015 se koná od 1. do 5. června 2015 v městečku Boží Dar na západě Čech. Ubytování i přednáškový sál jsou zajištěny v Hotelu Praha. Konference zahrnuje všechna témata se vztahem k teorii grafů. Konferenčními jazyky jsou angličtina, slovenština a čeština, přičemž v posledních dvou případech se doporučuje připravit anglickou prezentaci.

Konference navazuje na dlouhou tradici, zahájenou konferencí v Liblicích v roce 1961.

Informace o cenách, termíny a registrační formulář najdete na stránce Registrace, abstrakt přednášky lze zaslat na stránce Příspěvky. Podrobnosti o ubytování, místě konání a dopravě do Božího Daru jsou k dispozici na stránce Místo.

Pozvaní přednášející

Július Czap (Technická univerzita v Košiciach)
Dalibor Fronček (University of Minnesota Duluth, MN)
Matthias Kriesell (Technische Universität Ilmenau)
Bernard Lidický (Iowa State University, Ames, IA)
Martin Loebl (Univerzita Karlova v Praze)
Ján Mazák (Univerzita Komenského, Bratislava)
Roman Nedela (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

Pořadatelé

Konferenci pořádá Institut teoretické informatiky (CE-ITI) s podporou katedry matematiky FAV Západočeské univerzity a plzeňské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků. Seznam organizátorů najdete na stránce Kontakt. Konference je částečně podpořena z projektu NEXLIZ (CZ.1.07/2.3.00/30.0038).